Järjestö 2.0-hanke starttasi Pirkanmaalla

8.9.2017


Järjestö 2.0 – Järjestöt Pirkanmaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä - hanke strattasi 1.9. STEA:n myöntämän Suomi 100-juhlavuoden projektirahan myötä. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti, mutta sen tulosten toivotaan kantavan pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeen tavoitteena on maakunnallisen sote-järjestöyhteistyön lisääminen synnyttäen kattavia järjestöjen verkostoja.  Sote-järjestöjen ja yhdistysten väliselle viestinnälle rakennetaan helppokäyttöisiä viestintäkanavia, ja myös niistä ulospäin lähtevää viestintää kehitetään ja terävöitetään. 

”Järjestöjen toimintaympäristö on kokemassa suuria muutoksia mm. sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena. Hankkeella haluamme antaa järjestöille eväitä tulevaisuuteen, jotta voimme yhdessä huolehtia toimintaedellytystemme säilymisestä ja paranemisesta”, sanoo Pirkanmaan Järjestö 2.0 –hankkeen projektipäällikkö Tomi Kuhanen.

Yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja maakunnan sekä järjestöjen ja kuntien välillä on tärkeä osa hanketta, samoin järjestöjen palvelu- ja toimintakatveen näkyväksi tekeminen pirkanmaalaisille järjestöille.

Asukasosallisuuden lisäämisellä saadaan arvokasta tietoa asukkaiden kokemuksista maakunnallisten palveluiden käyttäjinä ja voidaan nostaa mahdolliset ongelmakohdat esiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä niiden työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja asiakkaat. Hanke on avoin kaikille alueella toimiville järjestöille ja se toteutetaan yhdessä järjestöjen kanssa.

Artteli-kumppanuusyhdistys on hankkeen alullepanija ja vastaa sen hallinnoinnista. Yhdessä Artteli-kumppanuusyhdistyksen kanssa yhteistyötä hankkeessa tekemään ovat sitoutuneet MLL Hämeen piiri ja Silta-Valmennusyhdistys. Hankkeen työntekijät on palkattu näihin kolmeen yhdistykseen.

» Tilaa Pirkanmaan Järjestö 2.0 -uutiskirje tästä linkistä

 

Hankkeen työntekijät:

 

Projektipäällikkö Tomi Kuhanen (Artteli-kumppanuusyhdistys), 050-5010 727, tomi.kuhanen@artteli-ry.fi

Verkostotiedottaja Katja Wallenius (Silta-Valmennusyhdistys), 050-436 9901, katja.wallenius@siltavalmennus.fi

Verkostokoordinaattori Emma Sydänoja (MLL Hämeen piiri), 044-514 9856, emma.sydanoja@mll.fi